Šiauliai tarpukario laikotarpiu

Šioje laiko juostoje išskirtų tarpukario Šiaulių miesto vystymosi etapų chronologinės ribos yra labai sąlyginės. Sudėtinga nustatyti griežtą chronologinę takoskyrą tarp vienų ar kitų to meto miesto architektūrinės raidos procesų. Vis gi, pagrindines tendencijas atsekti galima.