Vladas Bitė

Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai Šiauliuose. Procesą stebi miesto inžinierius Vladas Bitė. Aut. Kazys Skerstonas, apie 1937 m.
Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai Šiauliuose. Procesą stebi miesto inžinierius Vladas Bitė. Aut. Kazys Skerstonas, apie 1937 m.

Biografija

Vladas Bitė gimė 1901 m. gegužės 17 d. Mažuolių kaime, Pašušvio valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Turėjo du brolius ir dvi seseris, buvo ketvirtas vaikas šeimoje.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o ją baigęs įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1928 – 1930 m., dirbdamas statybos techniku Šiauliuose, V. Bitė parengė ir apgynė diplominį darbą „Šiaulių miesto kanalizacija“. 1930 m. vasario 17 d. gavo statybos inžinieriaus diplomą, o balandžio 1 d. buvo paskirtas Šiaulių miesto inžinieriumi. Eidamas miesto inžinieriaus pareigas V. Bitė aktyviai dalyvavo miesto planavimo ir infrastruktūros plėtros procese, rūpinosi kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimu, daug projektavo.

1930 m. gruodį V. Bitė vedė pasiturinčio šiauliečio verslininko dukrą Bronislavą Vitkutę. Jauna šeima apsigyveno B. Vitkutės tėvų jiems dovanotame name, adresu Aušros al. 15a, Šiauliai, kurį buvo suprojektavęs pats V. Bitė. Šeima susilaukė dviejų vaikų.

1939 m. šeima persikėlė gyventi į Vilnių, kur Vilniaus miesto savivaldybėje buvęs Šiaulių miesto inžinierius gavo vandens ir kanalizacijos skyriaus statybos dalies vedėjo pareigas. Vilniaus miesto vandens ir kanalizacijos sistemos įstaigai V. Bitė vadovavo iki savo karjeros Lietuvoje pabaigos 1944 m.

Artėjant frontui, 1944 m. inžinierius su šeima pasitraukė į Vakarus, pradžioje į Karaliaučių, vėliau – pas Bitės gimines į Erfurtą. Iš čia V. Bitės šeima persikėlė į Gotos miestą rytinėje Vokietijoje, kur inžinierius lėktuvų fabrike įsidarbino inžinieriumi braižytoju.

Vėliau, rusams užėmus Gotos miestelį, V. Bitės šeima patraukė Frankfurto prie Maino link ir taip atsirado D.P. stovykloje Hanau. Čia Bitė įsidarbino dėstytoju technikos mokykloje. 1948 m. šeima nusprendė palikti Europą ir 1949 m. pradžioje atvyko į Australiją.

Nuo 1950 m. V. Bitė su šeima gyveno Melburne. Čia dvejus metus jis dirbo architekto darbą firmoje, stačiusioje namus iš karo grįžusiems kareivių šeimoms.  1951 – 1968 m. V. Bitė dirbo firmos „Stothert&Pitt“ inžinieriumi mechaniku.

V. Bitė mirė Melburne 1969 m. gruodžio 9 d.

Vladas Bitė. Aut. nežinomas, apie 1923 m. Fotografija iš Lietuvos centrinio archyvo fondų.
Vladui Bitei išduotas Šiaulių valstybinės gimnazijos baigimo atestatas, 1923 m. Dokumentas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų.
Vladui Bitei išduotas Šiaulių valstybinės gimnazijos baigimo atestatas, 1923 m. Dokumentas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų.
Lietuvos universiteto liudijimas dėl diplomuoto statybos inžinieriaus vardo suteikimo Vladui Bitei, 1930–02–28. Dokumentas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų.
Lietuvos universiteto liudijimas dėl diplomuoto statybos inžinieriaus vardo suteikimo Vladui Bitei, 1930–02–28. Dokumentas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų.
Šiaulių miesto savivaldybės Statybos skyrius. Aut. nežinomas, apie 1938 m.

Architektūrinis palikimas

 • Gyvenamasis namas Aušros al. 15a, Šiauliai;
 • Pradžios mokykla ir „Aušros“ muziejaus pastatas Aušros al. 47, Šiauliai;
 • Vaikų sanatorija prie Rėkyvos ežero;
 • Šiaulių apygardos Ligonių kasos vaikų sanatorija Pageluvyje;
 • Šiaulių apskrities savivaldybės rūmai Sukilėlių ir Vilniaus gatvių kampe, Šiauliuose;
 • Lietuvos Tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities namai Aušros al. 21, Šiauliai;
 • Šiaulių apygardos Ligonių kasos rūmai, Aušros alėjos ir Dvaro gatvių kampe, Šiauliuose;
 • Pradžios mokykla Gardino gatvėje, Šiauliuose;
 • Stačiatikių cerkvės kapinėse prie Rygos gatvės Šiauliuose perstatymo projektas;
 • Bažnyčios-oratorijos pastatas Palendriuose;
 • Pagėgių K. Donelaičio gimnazijos išplėtimo projektas ir kt.

Aktuali informacija

Kavaliauskaitė, Ž. Modernizmo architektūra primena Vladą Bitę // skrastas.lt, 2015-06-27