Vladas Bitė

Vladas Bitė. Aut. nežinomas, apie 1923 m. Fotografija iš Lietuvos centrinio archyvo fondų.
Vladas Bitė. Aut. nežinomas, apie 1923 m. Fotografija iš Lietuvos centrinio archyvo fondų.

Biografija

Vladas Bitė gimė1901 m. gegužės 17 d. Mažuolių kaime, Pašušvio valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Turėjo du brolius ir dvi seseris, buvo ketvirtas vaikas šeimoje.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o ją baigęs įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1928–1930 m., dirbdamas statybos techniku Šiauliuose, V. Bitė parengė ir apgynė diplominį darbą „Šiaulių miesto kanalizacija“.1930 m. vasario 17 d. gavo statybos inžinieriaus diplomą, o balandžio 1 d. buvo paskirtas Šiaulių miesto inžinieriumi. Eidamas miesto inžinieriaus pareigas, V. Bitė aktyviai dalyvavo miesto planavimo ir infrastruktūros plėtros procese, rūpinosi kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimu, daug projektavo.

1930 m. gruodžio mėn. V. Bitė vedė pasiturinčio šiauliečio verslininko dukrą Bronislavą Vitkutę. Jauna šeima susilaukė dviejų vaikų: Gražinos ir Dovydo.

1939 m. šeima persikėlė gyventi į Vilnių, kur Vilniaus miesto savivaldybėje buvęs Šiaulių miesto inžinierius gavo Vandens ir kanalizacijos skyriaus statybos dalies vedėjo pareigas. Vilniaus miesto vandens ir kanalizacijos sistemos įstaigai V. Bitė vadovavo iki savo karjeros Lietuvoje pabaigos1944 m.

Artėjant frontui,1944 m. inžinierius su šeima pasitraukė į Vakarus: pradžioje – į Karaliaučių, vėliau – pas V. Bitės gimines į Erfurtą. Iš čia V. Bitės šeima persikėlė į Gotos miestą rytinėje Vokietijoje, kur inžinierius lėktuvų fabrike įsidarbino inžinieriumi braižytoju.

Vėliau, rusams užėmus Gotos miestą, V. Bitės šeima patraukė Frankfurto prie Maino link ir taip pateko į DP stovyklą Hanau. Čia V. Bitė įsidarbino dėstytoju technikos mokykloje.1948 m. šeima nusprendė palikti Europą ir1949 m. pradžioje išvyko į Australiją.

Nuo1950 m. V. Bitė su šeima gyveno Melburne. Čia dvejus metus jis dirbo architekto darbą firmoje, stačiusioje namus iš karo grįžusių kareivių šeimoms.  1951–1968 m. V. Bitė buvo „Stothert & Pitt“ firmos inžinierius mechanikas.

V. Bitė mirė Melburne1969 m. gruodžio 9 d.