Feinbergų namai

Feinbergų namai Vilniaus ir Tilžės gatvių kampe, Šiauliuose. Aut. nežinomas, XX a. 4 deš.
Feinbergų namai Vilniaus ir Tilžės gatvių kampe, Šiauliuose. Aut. nežinomas, XX a. 4 deš.

Trumpai apie objektą

1935 – 1937 metais Vilniaus ir Tilžės gatvių kampe, Šiauliuose, buvo pastatyti Feinbergų šeimai priklausę namai.

Du bendra laiptine sujungti dviejų ir trijų aukštų korpusai buvo pastatyti prieš keletą metų sudegusio medinio Feinbergų vaistų sandėlio vietoje. Pastato projekto autorius nėra žinomas.

Feinbergų namų architektūroje dominavo užapvalinti kampai, horizontalus langų dalinimo ritmas, pabrėžtos palangių ir sąramų linijos. Pirmojo aukšto lygyje prekybinę funkciją akcentavo erdvios vitrinos. Tokia architektūrinė estetika puikiai derėjo prie jau esamo Tilžės ir Vilniaus gatvių sankryžos užstatymo – modernistinės Spaudos fondo knygyno ir Centrinio Žydų banko pastatų architektūros.

Yra žinoma, kad kampiniame pastato korpuse veikė vaistinė ir vaistų sandėlis bei gyveno savininkų šeima. Trijų aukštų korpuse buvo įsikūrusios įvairios krautuvės, viršutiniuose aukštuose, greičiausiai, buvo nuomojami butai.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pastatas buvo išplėštas, nuo sprogimų išbyrėjo langai, apdegė stogai. Tuoj po karo buvo atliktas pirminis remontas – čia vėl įsikūrė vaistinė, ėmė veikti krautuvės ir įvairios įstaigos. 1959 metais ant kampinio dviejų aukštų korpuso buvo užstatytas trečias aukštas.

1976 metais pastato viršutiniuose aukštuose įsikūrė Fotografijos muziejus. 

Dabartinė situacija

2009 m. pabaigoje Fotografijos muziejus buvo uždarytas rekonstrukcijai. Lankytojams duris objektas vėl atvėrė 2014 m. lapkričio 21 d. Rekonstrukcijos metu Fotografijos muziejuje buvo įrengtos aukščiausius muziejinių vertybių eksponavimo ir saugojimo reikalavimus atitinkančios eksponatų saugyklos bei parodinės erdvės, modernus edukacinis centras, šiuolaikiškos lankytojų poilsio ir komunikacijos zonos bei įvairių renginių erdvės, ant pastato stogo veikia atvira lauko terasa su „camera obscura“ budele. Šiuo metu baigiama rengti interaktyvi fotografijos meno ir technikos istorijos ekspozicija. 

Rekonstruotas Fotografijos muziejaus pastatas. Rekonstrukcijos autorius architektas Šarūnas Sabaliauskas. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis
Fotografijos muziejaus lauko ekspozicijos akcentas – informacinis stovas. Dizaino autorius architektas Laimis Valančiūnas (UAB „Ekspobalta“). Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis
Fotografijos muziejaus vestibiulio erdvė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis
Fotografijos muziejaus skaitykla. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis
Fotografijos muziejaus rūbinė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus edukacinis centras. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus ekspozicijos salė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus galerija. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus laiptinė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus laiptinė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Fotografijos muziejaus saugyklos. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.
Mažoji Fotografijos muziejaus laiptinė. Fotografavo Rolandas Parafinavičius, 2014 m. lapkritis.

Aktuali informacija

Fotografijos muziejus–Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys.

Atkurkime senuosius Šiaulius drauge! // skrastas.lt, 2013-10-25.